Trill Impact stänger sin första fond på 900 miljoner euro

2021-09-03

Trill Impact har rest 900 miljoner euro (10,2 miljarder kronor) i totala kapitalåtaganden från framstående institutionella investerare globalt till sin impact mid-market buyout-fond ("fonden"). Fonden blir därmed en av de största förstagångsfonderna i världen i detta segment som stängts under pandemin.

Trill Impact grundades 2019 av Jan Ståhlberg och är idag ett av de största dedikerade impact private investments-företagen Europa. Trill Impact har mer än 1 miljard euro i förvaltade tillgångar inom sina två rådgivningsstrategier, impact private equity och microfinance.

Trots att fonden har rests under covid-19 pandemin är den en av de största förstagångsfonderna som en ny och oberoende impact-aktör har rest sedan den globala finanskrisen. Fondresningen har genomförts tillsammans med Nordea Asset Management som har haft rollen som global distributör för fonden, Acalyx Advisors Inc. som har bistått Trill Impact med fondresningen på den amerikanska marknaden samt Campbell Lutyens & Co som har varit rådgivare till Trill Impact.

Sedan fondens lansering har fyra investeringar genomförts, samtliga i Norra Europa, med syfte att uppnå marknadsmässig avkastning och långsiktig hållbarhet. Trill Impact har tillsammans med ledningen i respektive bolag påbörjat arbetet med att växa och utveckla respektive företag i syfte uppnå dess fulla impact- och hållbarhetspotential.

Fonden har attraherat ett betydande antal investerare i Europa samt i Nord- och Sydamerika. I fondens rådgivande kommitté ingår bland andra: AP4 (Fjärde AP-fonden), AP6 (Sjätte AP-fonden), Allianz Global Investors, New York Life Insurance Company, Lucie och André Chagnon Foundation, Velliv Pension & Livsforsikring A/S samt Nordea Liv & Pension.

”Vi är glada och stolta att så många välrenommerade institutionella investerare har beslutat att investera i fonden i syfte att adressera de sociala och miljömässiga utmaningar omvärlden står inför. Vi är övertygade om att många investerare uppskattar Trill Impacts investeringsstrategi, baserad på lång erfarenhet inom private-equity, i kombination med hållbarhetsexpertis och fokus på Impact och ESG” säger Johanna Levander, chef för investerarrelationer på Trill Impact.
Jan Ståhlberg, Managing Partner och grundare av Trill Impact, ”Mitt långsiktiga mål med Trill Impact har sedan starten varit att skapa en ledande impact-aktör, med kraft att driva förändring genom impact investeringar. Vi vill underlätta för likasinnade, ansvarsfulla investerare att bidra till en bättre värld och även inspirera andra att ta steg i samma riktning. Jag är övertygad om att vi tillsammans med Nordea Asset Management och fondens investerare har lagt grunden för en framgångsrik framtid.”
”Nordea har i mer än 30 år haft ett starkt engagemang för ansvarsfulla investeringar vilket ligger bakom vårt beslut att i samarbete med Trill Impact erbjuda investerare möjligheten att delta i den förändring vi tillsammans vill se i världen,” avslutar Nils Bolmstrand, VD för Nordea Asset Management.


 Detta material har endast utarbetats i informationssyfte. Alla uttalanden och åsikter som ingår häri kan komma att ändras om ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar förändras. Det finns ingen garanti för att några bedömningar, utsikter eller framåtblickande uttalanden kommer att infrias.

Originalspråket för detta material är engelska, detta är en översättning.


This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies