Trill Impact skapar en marknadsledare inom cybersäkerhet för att bekämpa cyberbrottslighet

2021-10-25

Med ambitionen att bygga ett ledande företag som hanterar den ökande efterfrågan på rådgivning inom cybersäkerhet har Trill Impact förvärvat Arctic Group AB (”Arctic Group”) och ID North AB (”ID North”), gemensamt kallad European ID Security (”koncernen”). Med dessa två företag bildar Trill Impact en stark plattform för framtida expansion.

Den allt snabbare digitala utvecklingen har lett till betydande IT-säkerhetsrisker för företag, organisationer och myndigheter. Identitetsstöld, dataintrång och insiderhot är bland de tio största cyberhoten inom EU. Under Covid-19-pandemin har dessa säkerhetsutmaningar blivit än större då antalet cyberattacker ökat kraftigt.1 En bristande förmåga att hantera dagens cybersäkerhetsrisker kan leda till allvarliga konsekvenser för såväl organisationer som för samhället i stort. Idag uppskattas den globala kostnaden för cyberbrott uppgå till 5,5 miljarder euro.2

Trill Impact har för avsikt att skapa en ledande koncern som tar itu med samhällets behov av ökad beredskap mot cyberbrottslighet och har identifierat flera attraktiva företag i Europa som adresserar detta, däribland Arctic Group och ID North som utgör de två första plattformsinvesteringarna i den nya koncernen. Båda företagen är ledande inom säker identitetshantering3 vilket är ett attraktivt och snabbväxande segment i den för närvarande fragmenterade cybersäkerhetsmarknaden. Koncernens medarbetare besitter specialistkompetens inom identitetshantering och har lång erfarenhet av att hjälpa kunder med att förbättra och stärka sin säkerhet inom området. Den nya koncernen arbetar med ledande teknikleverantörer och har stor erfarenhet av att säkerställa en robust cybersäkerhet i sina kunders digitala utveckling. Över tid avser Trill Impact att addera ytterligare specialister inom cybersäkerhetsrådgivning till koncernen för att bygga och utveckla en ledande tjänsteleverantör som kan bidra till lösningar för samhällets behov av ökad cybersäkerhet.

Koncernen kommer att stödjas av en central ledningsgrupp som kommer att ansvara för övergripande strategi, förvärv och ekonomi, under ledning av Frida Westerberg (tidigare VD för IP-Only). Frida Westerberg har stor erfarenhet av att utveckla och genomföra tillväxtstrategier kombinerat med ett starkt ledarskap. Dessutom bedömer Trill Impact att hennes erfarenhet av att framgångsrikt genomföra förvärv och realisera samarbetsfördelar kommer att vara mycket värdefullt för den fortsatta expansionen av den nybildade koncernen.

”Jag ser verkligen fram emot att påbörja den här resan tillsammans med Trill Impact med målet att bygga en ledande cybersäkerhetskoncern. I Arctic Group och ID North har vi hittat två kunskapsledare inom säker hantering av identiteter och tillsammans bildar de en stark plattform för framtida expansion inom denna mycket samhällsviktiga sektor,” säger Frida Westerberg, VD för European ID Security.
”I Trill Impact har vi fått en ägare som delar vår gemensamma vision att hjälpa kunder att förbättra deras cybersäkerhet och IT-infrastruktur, i synnerhet när det gäller en säker hantering av identiteter som är en kritisk komponent i organisationers cybersäkerhetsstrategi. Tillsammans kan vi skapa en Impact-ledare i branschen och vi är övertygade om att våra kunder kommer att dra stor nytta av detta partnerskap, så vi ser mycket positivt på våra möjligheter framöver,” säger Fredrik Åström, VD för Arctic Group, och Jens Björkman, VD för ID North.
”Cyberhot utgör en stor och snabbt växande samhällsrisk och vi ser här en möjlighet att bygga en ledande aktör som avsevärt kan förbättra samhällets beredskap mot cyberbrottslighet, både i Sverige och internationellt. Arctic Group och ID North är båda kända för sitt kunskapsledarskap och starka kundfokus och vi anser att företagen passar väl ihop, både utifrån ett strategiskt och kulturellt perspektiv. Vår bedömning är att bolagen under ledning av Frida Westerberg tillsammans utgör en stark och väl positionerad plattform för ytterligare organisk och förvärvsledd tillväxt,” avslutar Johan Lundén, Senior Investment Director på Trill Impact.

Parterna har kommit överens om att inte uppge de ekonomiska villkoren för transaktionen.

Trill Impact stängde sin mid-market impact buyout-fond på 900 miljoner euro under det tredje kvartalet 2021, vilket gjorde den till en av de största förstagångsfonderna som stängts under covid-19-pandemin av ett oberoende private investments-företag. Arctic Group och ID North är fondens femte respektive sjätte investering. Tidigare investeringar inkluderar Nordomatic, en ledande tjänstespecialist inom smarta och energieffektiva byggnader, ILT Education, ett EdTech-företag med en tydlig hållbarhetsagenda samt Meona och I-SOLUTIONS, två e-hälsoföretag som förbättrar kvaliteten och effektiviteten i vården.


1. Källa: European Commission EU Cybersecurity Strategy and KPMG CIO survey

2. Källa: European Commission Cybersecurity, Our digital anchor

3. Säker hantering av identiteter innefattar teknik för att klassificera användare och grupper i ett mjukvarusystem samt vilka resurser de kan komma åt och vilka funktioner de kan utföra. Området omfattar Identity Governance and Administration (“IGA”), Access Management (“AM”) och Privileged Access Management (“PAM”), vilket gemensamt benämns Identity & Access Management (“IAM”)

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies