Trill Impact och karriere tutor bildar partnerskap för tillväxt

Går samman för att främja digital utbildning för en framgångsrik professionell framtid
2022-03-31

Trill Impact förvärvar en majoritetsandel i det ledande digitala utbildningsföretaget karriere tutor GmbH. Sedan starten 2015 har karriere tutor utvecklats till att bli en ledande leverantör av statligt subventionerad utbildning för arbetssökande. Företaget har hittills bistått över 15 000 personer i att skaffa sig relevanta yrkeskunskaper. Fokus för karriere tutors digitala utbildningserbjudande är digitalisering och Industry 4.0. Detta är trender som kommer att forma kraven på morgondagens arbetsmarknad och som kommer att vara avgörande för en framgångsrik återanpassning på arbetsmarknaden. Trill Impact har för avsikt att ytterligare utöka företagets digitala utbildningserbjudande tillsammans med företagets grundare, Oliver Herbig.

karriere tutor grundades av Oliver Herbig 2015 och har sedan dess utvecklats till den ledande digitala leverantören av statligt subventionerad yrkesutbildning i Tyskland. Företaget sysselsätter idag cirka 150 personer och erbjuder 800 certifierade onlinekurser med inriktning på professionell utveckling. Kurserna fokuserar framför allt på digitalisering och Industri 4.0 (den fjärde industriella revolutionen), något som Trill Impact anser vara nödvändiga färdigheter på 2000-talets arbetsmarknad. Tysklands nuvarande arbetsmarknad kännetecknas av brist på kvalificerad arbetskraft och ständigt förändrade kompetenskrav. Här erbjuder karriere tutor en bra möjlighet för arbetssökande att stärka sin position och specialisera sin kompetens. Med en kombination av digitala kurser, individuellt online-stöd och omfattande karriärrådgivning har företaget redan utbildat 15 000 akademiker och därmed underlättat deras anpassning till kvalificerade jobb. Nyligen har karriere tutor även börjat erbjuda digitala kurser för att förbättra integrationen för flyktingar i Tyskland. Trill Impact är övertygat om att tillgång till utbildning är grunden för social samhörighet.

Trill Impact planerar tillsammans med Oliver Herbig och karriere tutors erfarna ledningsgrupp samt motiverade medarbetare att ytterligare utöka det digitala kursutbudet för statligt finansierad yrkesutbildning. Därigenom kan kurserna erbjudas till fler nyutexaminerade och förbättra tillgängligheten ytterligare. Trill Impact kommer även aktivt stödja vidareutvecklingen av karriere tutors organisation. Målet är att förstärka varumärket bland blivande akademiker, utöka företagets expertis inom digital försäljning och marknadsföring samt öka automatiseringen av dess affärsprocesser. Oliver Herbig kommer att behålla ett betydande aktieinnehav och fortsätta i sin nuvarande position som VD tillsammans med bolagets andre VD, Thomas Rekittke.

Oliver Herbig, grundare för karriere tutor, är mycket nöjd med att nu få samarbeta med Trill Impact för att skapa fortsatt tillväxt för företaget, 

"Utbildning för en bättre värld – det är karriere tutors uppdrag. I Trill Impact får vi en ägare som delar vår vision, våra värderingar och entreprenörsanda. Tillsammans kan vi utöka utbudet av kurser och expandera till närliggande utbildningsutbud för att på så sätt erbjuda en framtidssäkrad yrkesutbildning.”

Kristian Klosterkemper, partner på Trill Impact, ser fram emot att stödja karriere tutor som en tillväxtpartner: 

"Vi anser att karriere tutors utbildningserbjudande adresserar viktiga och akuta utmaningar som det tyska samhället står inför, såsom kompetensbrist och digitalt kompetensgap. Vi ser en stark tillväxtpotential på marknaden för yrkesutbildning och vi är glada över att fondens portfölj nu har ytterligare ett företag som är inriktat på att främja tillgång till utbildning och lika möjligheter till kunskap."

Trill Impact stängde sin mid-market impact buyout-fond på EUR 900 miljoner under det tredje kvartalet 2021, vilket gjorde den till en av de största förstagångsfonderna som stängts under covid-19-pandemin av ett oberoende private investments-företag. karriere tutor är fondens femte plattformsinvestering och den fjortonde private equity-transaktionen. Tidigare fondinvesteringar inkluderar Nordomatic, en ledande tjänstespecialist inom smarta och energieffektiva byggnader, ILT Education, ett EdTech-företag med en tydlig hållbarhetsagenda, Meona och I-SOLUTIONS, två e-hälsoföretag som förbättrar kvaliteten och effektiviteten i vården, samt ID North och Arctic Group, två ledade företag inom identitetshantering som tillsammans bildar European ID Security. Fonden investerar för att stödja och utveckla medelstora företag i norra Europa som hanterar sociala och miljömässiga utmaningar och därmed bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling.

Detta material har endast utarbetats i informationssyfte. Alla uttalanden och åsikter som ingår häri kan komma att ändras om ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar förändras. Det finns ingen garanti för att några bedömningar, utsikter eller framåtblickande uttalanden kommer att infrias.

Originalspråket för detta material är engelska, detta är en översättning.

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies