Trill Impact skapar en ledande mjukvarukoncern inom hälsa och sjukvård genom en fusion av Meona och i-SOLUTIONS

Genom en strategisk sammanslagning av Meona och i-SOLUTIONS etablerar Trill Impact en marknadsledande mjukvarukoncern med inriktning mot digitalisering av vårdgivare i syfte att förbättra behandlingskvalitet, patientsäkerhet och tillgång till vård.
2021-07-14

Med detta strategiska initiativ visar Trill Impact sin expertis när det gäller att utveckla medelstora företag. Fusionsgodkännande har erhållits och båda transaktionerna har nu slutförts. Genom att kombinera de två företagen gör Trill Impact det möjligt för Meona och i-SOLUTIONS att erbjuda kunderna en helhetslösning för klinisk och administrativ medicinsk programvara.

Meona bidrar med sin marknadsledande kliniska programvara som stöder arbetsprocesser och krav inom modern klinisk praxis. Produkterna inkluderar specialiserade lösningar för medicinering och datahantering för såväl akutmottagningar som för andra kritiska medicinska arbetsflöden, inom både normal- och intensivvård. Meonas lösningar fokuserar på att effektivisera den medicinskt relaterade digitala infrastrukturen i Kontinentaleuropa, för såväl medelstora som stora sjukhus (inklusive universitetssjukhus). i-SOLUTIONS, som är kända för sina helhetslösningar, erbjuder specialiserad, tillförlitlig och kundanpassad programvara för medicinska arbetsflöden och patienthantering för sjukhus, röntgenmottagningar och laboratorier.

Meona och i-SOLUTIONS gemensamma erbjudande kommer att bidra till ökad digitalisering av hälso- och sjukvårdssystemet, förbättrad patientsäkerhet och vårdkvalitet, samt bidra till en långsiktigt resurseffektiv vårdinfrastruktur i Kontinentaleuropa. Den nybildade koncernen avser att använda sin starka marknadsposition för att stödja digitaliseringsarbetet hos såväl kunder som andra intressenter. Vikten av att digitalisera vårdgivare är står i centrum för en rad offentliga initiativ. Den nya koncernen är nu öppen för samarbete med andra som delar samma vision, att driva digital innovation inom hälsa och sjukvård.

Kristian Klosterkemper, Investment director hos Trill Impact, ser fram emot att stödja Meona och i-SOLUTIONS i deras gemensamma ambition: 

”De båda företagens produkter bidrar till att lösa viktiga samhällsutmaningar kopplade till patientsäkerhet, vårdkvalitet och vårdeffektivitet. Samtidigt ser vi att produkterna har en stor tillväxtpotential i ett mycket attraktivt marknadssegment. Denna sammanslagning är ett tydligt exempel på hur Trill Impact aktivt söker och skapar möjligheter. I just detta fall inledde vi diskussioner för mer än nio månader sedan och vi är stolta över att ha nu ha lyckats komma i mål med denna ambitiösa transaktion.”

Dr. Tobias Schäfer, läkare och VD för den nya koncernen, tillägger: 

”I Trill Impact har vi hittat en ägare som delar vår vision och vår entreprenörsanda. Vi kombinerar Meonas styrka inom innovation med i-SOLUTIONS erfarenhet och produktsortiment, vilket kommer att göra oss till den marknadsledande mjukvaruleverantören inom vårdsektorn. Vi är övertygade om att våra kunder kommer att dra stor nytta av detta partnerskap.”

För Trill Impact är dessa två förvärv de första transaktionerna i DACH-regionen. Korbinian Knoblach, som leder Trill Impacts rådgivningsteam i regionen, ser många möjligheter i området: 

”Vi är ett private equity-företag som utvecklar medelstora företag i norra Europa, företag som adresserar sociala och miljömässiga utmaningar kopplade till de 17 globala målen för hållbar utveckling. Det är därför glädjande att se hur stort intresse Trill Impact tilldrar sig från entreprenörer och företag som tillsammans med oss vill hantera dessa utmaningar, samtidigt som de strävar efter innovation och ledande marknadspositioner.”

 

Detta material har endast utarbetats i informationssyfte. Alla uttalanden och åsikter som ingår häri kan komma att ändras om ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar förändras. Det finns ingen garanti för att några bedömningar, utsikter eller framåtblickande uttalanden kommer att infrias. Originalspråket för detta material är engelska, detta är en översättning.

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies