Trill Impact förvärvar Nordomatic

Trill Impact har tecknat avtal om att förvärva Nordomatic, en ledande nordisk systemintegratör inom fastighetsautomation, av Adelis.
2020-07-17

Nordomatic erbjuder energibesparande lösningar inom fastighetsautomation1, vid ny- och ombyggnation samt relaterad eftermarknadsservice och smarta molnbaserade system. Företaget har haft en betydande tillväxt de senaste åren och genererade 2019 proformaintäkter på ca 880 Mkr (85 MEUR). Nordomatic, som grundades 1967, har sitt huvudkontor i Stockholm och 400 medarbetare på 20 orter i Sverige, Danmark och Norge.

Nordomatics tjänster och produkter bidrar aktivt till att minska energiförbrukningen och förbättra inomhusklimatet för fastighetsägare. Som en ledande aktör inom Impact Private Equity, är Trill Impacts ambition att aktivt bidra till, och påskynda Nordomatics redan starka hållbarhetsagenda.

"Vi anser att Nordomatic erbjuder en idealisk plattform för att uppnå våra ambitioner inom hållbarhet och kommersiellt värdeskapande, som vi i grunden ser som nära sammanlänkade. Nordomatic har gjort ett bra jobb i skapandet av en nordisk marknadsledare i en bransch som vi tror kommer att uppleva stark tillväxt framöver”, säger Samir Kamal, Partner på Trill Impact.
"Jag välkomnar Trill Impact som ny majoritetsägare i Nordomatic. Tillsammans kommer vi att vidareutveckla verksamheten och stärka vår internationella konkurrenskraft. Att i nära samarbete med våra kunder konkretisera och mäta energieffektivisering och andra hållbarhetsmål känns värdeskapande, meningsfullt och modernt. Vi ska bli en ’impact leader’”, säger Olov Schagerlund, VD på Nordomatic.


Parterna har kommit överens om att inte uppge de ekonomiska villkoren för transaktionen.

1. Building Management System (”BMS”)
2. Sustainable Development Goals: www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
3. Data från European Commission 2030 Climate & Energy Framework

 

Originalspråket för detta material är engelska, detta är en översättning. Detta material har endast utarbetats i informationssyfte. Alla uttalanden och åsikter som ingår häri kan komma att ändras om ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar förändras. Det finns ingen garanti för att några bedömningar, utsikter eller framåtblickande uttalanden kommer att infrias.

 

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies