Trill Impact förvärvar ILT Inläsningstjänst

Trill Impact har tecknat avtal om att förvärva ILT Inläsningstjänst, ett marknadsledande Ed-Tech företag med en tydlig hållbarhetsagenda, från Priveq.
2021-06-16

ILT Inläsningstjänst erbjuder digitala utbildningsverktyg till skolor och förskolor, med fokus på ljud och bildassisterade inlärningslösningar för barn och ungdomar med dyslexi, andra kognitiva behov eller med en flerspråkig bakgrund. Företagets breda tjänsteerbjudande, baserat på en SaaS1 modell, är tillgängligt i Sverige, Finland, Norge, Tyskland, Österrike och Frankrike. I Sverige har ILT Inläsningstjänst en ledande position med en majoritet av Sveriges kommuner och skolor som kunder.

ILT Inläsningstjänst adresserar många av de utmaningar som Europas utbildningssystem står inför. Företaget strävar efter att ge alla likvärdiga förutsättningar att ta till sig kunskap och information. Bolagets tjänster är utformade för barn och unga med särskilda behov av inlärningsstöd och omfattar såväl berättade ljudversioner av tryckta skolböcker som flerspråkiga och interaktiva digitala stödfunktioner. ILT Inläsningstjänst har haft en stark och stadig tillväxt genom åren (+17%2 årligen sedan 2018) med en hög andel årliga återkommande intäkter. Trill Impact ser en stor potential i hållbart värdeskapande genom att utvidga ILT Inläsningstjänsts inlärningslösningar till fler barn och ungdomar samt ytterligare växla upp företagets produktutveckling.

”ILT Inläsningstjänst har betydande möjligheter att framgångsrikt fortsätta utvecklingen från en lokal marknadsledare till en internationell och hållbarhetsinriktad koncern genom att erbjuda digitala utbildningsverktyg och lika möjligheter till lärande. Branschen gynnas av en snabb strukturell tillväxt och företaget har framgångsrikt etablerat sig på flera internationella marknader. Vi ser en stor potential i att påskynda denna expansion i partnerskap med företagets ledning” säger Johan Lundén, Investment Director på Trill Impact.

"Jag välkomnar Trill Impact som ny majoritetsägare i ILT Inläsningstjänst. Tillsammans kan vi skapa en hållbar ledare inom Ed-Tech och påskynda utvecklingen av vårt tjänsteerbjudande genom att mäta den positiva effekten hos elever, öka kundanpassningen och stärka lojaliteten bland våra användare och anställda. Detta i kombination med en ambitiös tillväxtagenda gör att jag ser mycket positivt på våra framtidsutsikter”, säger Jakob Skogholm, VD för ILT Inläsningstjänst.

Parterna har kommit överens om att inte uppge de ekonomiska villkoren för transaktionen.


Presskontakter: 
Trill Impact: Johan Lundén, Investment director, Mobil: +46 738019091
ILT Inläsningstjänst: Jakob Skogholm, VDMobil: +46 705166004 

Trill Impact (www.trillimpact.com) är ett private equity-företag med inriktning mot medelstora företag i Nordeuropa, med potential att öka värdeskapandet och samtidigt bidra till de Globala Hållbarhetsmålen. Trill Impacts ambition är att bli en global ledare inom Impact Private Equity genom en hållbarhetsinriktad aktiv investeringsstrategi och ägarmodell.
ILT Inläsningstjänst (www.inläsningstjanst.se) grundades 1990. ILT Inläsningstjänst är den ledande leverantören av pedagogiska verktyg för skolor och förskolor, med fokus på digitala hjälpmedel. Produkterna är designade specifikt för barn och studerande med behov av inlärningsstöd och sträcker sig fråninlästa läromedel, lättlästa böcker, filmer och guider på flera språk till utbildningar och tester för att kartlägga dyslexi. Under 2013 lanserade ILT Inläsningstjänst sin första utbildnings-app och 2017 lanserades den interaktiva digitala boken ”Polylino”, som stöder språkutveckling för barn, och som idag används i mer än hälften av Sveriges förskolor.
ILT Inläsningstjänsts SDG3-bidrag: ILT Inläsningstjänst har en starkt hållbar affär som adresserar många av de utmaningar som Europas utbildningssystem står inför. Företaget erbjuder möjligheter till inlärning och kunskap för barn och unga med inlärningssvårigheter samt för minoriteter och utlandsfödda (SDG # 10 och SDG # 4.5). I de flesta EU-länder har elevers PISA-resultat sjunkit. Cirka 20% av eleverna underpresterande i läsning, matematik och naturvetenskap, en utveckling som påverkas ytterligare av Covid-19-pandemin4. Lärare saknar idag ofta kunskap, stödjande resurser och verktyg för att tillgodose behoven hos elever med lässvårigheter och andra kognitiva behov.1 Software as a Service
2 Tillväxt i Årliga Återkommande Intäkter (”ARR”)
3 Sustainable Development Goals: www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals
4 European Commission: https://ec.europa.eu/education/news/pisa-2018_en

An error occured.

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies